Đạo cụ biểu diễn

Đàn Tính

Chất liệu gỗ

Khèn

Chất liệu: tre nứa

Dù múa vải

Nhiều màu sắc, hoa văn

Chất liệu: vải, nhựa

Trống cơm

Chất liệu: Gỗ, da

Nặng: 0.8kg

Nón quai thao

Chất liệu: Lá, quai vải

Quạt múa

Quạt múa vài, nan nhựa