Trang phục cổ trang

Trang phục vua – hoàng hậu

Chất liệu: gấm

Dùng trong cải lương, hát bội

Trang phục vua

Chất liệu: gấm

Dùng trong cải lương, hát bội

Trang phục cổ trang nữ

Chất liệu: gấm

Dùng trong cải lương

Trang phục cổ trang nam nữ mẫu 2

Chất liệu: gấm

Dùng trong cải lương, hát bội

Trang phục quan

Chất liệu: gấm

Dùng trong cải lương, hát bội

Trang phục nam thời vua Hùng

Trang phục cổ trang nam

Chất liệu: gấm

Dùng trong cải lương, kịch

Trang phục cổ trang mẫu 1

Trang phục cổ trang nam nữ

Chất liệu: gấm

Dùng trong cải lương, chèo